خلاصه فعالیت های تجاری

شرکت توریستی عظیمی برادران در سال 2010 آغاز به فعالیت نمود و در مدت زمان کوتاه یکی از برجسته ترین شرکت توریستی در مارکیت کابل شناخته شد.
ما به پول کم و به خدمات خود بیشتر می اندیشیم تا باشد همه ای مشتریان از خدمات ما مستفید شوند ، این بزرگترین دست آورد ماست که از طریق خدمات سریع توانستیم مشتریان بیشتری را به خود جلب نمایم ، شرکت توریستی برادران عظیمی با قابلیت ها و امکانات در دست داشته خود توانسته است تا دفاترخویش را در داخل کشور شهر های کابل ، مزارشریف و هرات در خارج از کشور در شهر های تهران – هامبورگ – استانبول و شهر هیو چین تاسیس نماید.
شرکت توریستی عظیمی برادران یکی از چند شرکت در داخل کشور است که توانائی و امکانات بیشتر جهت عرضه  تکت های داخلی و خارجی  همچنان خدمات بیمه صحیی – هوتل بوکینگ – موتر های کرایی- انتقال اموال تجاری از داخل کشور به خارج و از جارج به داخل کشور را دارا میباشد ما شما را دعوت می نمایم تا از خدمات و امکانات ما مستفید شوید

اهداف: رضایت مشتریان یکی از اهداف بزرگ ماست و این کار مارا به قلعه های تجاری رسانیده است

استراتژی: ما به این نظر استیم  که ارزش وقت بالاتر از پول است پس استراتژی ما جلوگیری از زیان وقت و پول مشتریان ماست.
فروش تکت  بشکل انفرادی و گروهی :  شرکت توریستی عظیمی برادران  تکت های داخلی و خارجی  را به شکل تک فردی و گروهی به نازلترین قیمت ها عرضه میدارد ، گذشته از مشتریان که به دفتر مراجعه  می نمایند ما جهت سهولت شما میتوانیم از طریق ایمل نیز خدمات  خویش را ارائیه کنیم.
بیمه سفری : شرکت توریستی عظیمی برادران افتخار دارد که خدمات بیمه ICA   را برای شما عرضه میدارد این بیمه میتواند در صورت حوادث و یا مریض شدن در هنگام سفر در کشورهای مختلف تا مبلغ  “50000 “هزار دالر امریکایی بالای شما هزینه کند

انتقال اسناد :  شرکت توریستی عظیمی برادران  با امکانات در دست داشته خویش میتواند اسناد شما را در آن نقاط که دفاتر ما وجود دارد انتفال دهد
خدمات عاجل : شرکت توریستی عظیمی برادران به طور 24 ساعته در خدمت مشتریان خویش است و مشتریان عزیز میتوانند در حالات ضروری و عاجل  باما به تماس شوند

نماینده ما در دفاتر شما : شرکت توریستی عظیمی برادران  در صورت نیاز شما میتواند یکی از کارمندان کارکشته خود را در دفاتر شما برای سهولت و خدمات بیشتربرای تان بگدارد

.
بسته های حج عمره  و سیاحتی:  شرکت توریستی عظیمی برادران خدمات حج عمره و ویزه های سیاحتی برخی از کشور ها را برای شما پیشکش میکند که این خدمات شامل برخی از مزایا و سهولت در جریان سفر شما است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>